Prevádzkovateľ internetového obchodu

Matúš Budovič, Jalovská 123/165, Ráztočno 97231, Slovenská republika

IČO: 50 218 883

DIČ: 1121348965

 

Zodpovedná osoba a kontakt

Matúš Budovič, matus@malujsi.sk

Pracovná doba:

V pracovných dňoch 9:00 – 17:00

 

Registrácia

Vyhlasujem, že poskytnuté dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe cez internetový obchod www.malujsi.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním informačných a ponukových e-mailov z internetového obchodu www.malujsi.sk.

Informačné a ponukové e-maily (newsletter) budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@malujsi.sk, alebo pomocou odkazu v newsletteri.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim na e-shope malujsi.sk sa riadia nasledujúcimi obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky.

 

Objednávka

Tovar uverejnený na našich stránkach si môžete objednať on-line priamo na našom internetovom obchode, alebo formou e-mailu na adrese obchod@malujsi.sk. V prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť názov výrobku, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom. Okrem toho špecifikujte aj želaný spôsob dopravy a platby.

V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo na telefónnom čísle +412944 497 700, na ktorom Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených polí v objednávacom procese. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

 

Povinnosti predávajúceho

Našim zákazníkom sa zaväzujeme dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Produkty, ktoré predávame na našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Zároveň však nezodpovedáme za:

  • poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi;

  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

  • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek poškodení nám ich bezodkladne oznámiť.

  • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

Ceny a platobné podmienky

Ceny uvedené na našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Ceny produktov sú vrátane DPH v EUR. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

 

Možnosti platby

Platbu v hotovosti môžete využiť pri možnostiach osobného odberu, alebo formou dobierky. Pri forme dobierky sa platba v hotovosti vzťahuje na možnosti dopravy Slovenskou poštou, alebo kuriérom GLS. V prípade, že zvolíte takúto možnosť platby, bude vám účtovaný poplatok podľa aktuálneho cenníka doručovateľa (0,84 € pri preprave Slovenskou poštou a 0,66 € pri preprave kuriérom GLS).. Za tovar zaplatíte priamo pri jeho preberaní poštárke alebo kuriérovi. V prípade potreby príjmového dokladu, si ho nezabudnite vypýtať. Objednávky platené spôsobom dobierky sú expedovateľné okamžite.

Objednávku je možné zaplatiť aj pomocou online platobnou bránou Besteron. Pomocou tejto platobnej brány môžete platiť priamo svojou Visa alebo Mastercard kartou, prostredníctvom internetbankingu z 11 podporovaných slovenských bánk, alebo pomocou Viamo aj Paypal. Pomocou tejto platobnej brány dostaneme vašu platbu hneď a preto môžeme zároveň s ňou expedovať tovar priamo k vám bez čakania. Táto forma platby vás nestojí nič.

 

Zľavové kupóny

Internetový obchod www.malujsi.sk môže svojim zákazníkom poskytnúť zľavové kupóny na nákup tovaru na stránkach e-shopu. Tieto kupóny majú formu percentuálnej zľavy alebo absolútnej hodnoty.

Takto poskytnutá zľava sa nevzťahuje na náklady spojené s doručením tovaru (poštovné) a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami (tovar v akcii, výpredaje, vernostné zľavy).

 

Dodacie podmienky

Po prijatí vašej objednávky vám príde potvrdzujúci email o tom, že objednávka bola prijatá. V prípade, že tento email vám nebol doručený, prosím skontrolujte zadanú emailovú adresu alebo nás kontaktujte.

Objednávky prijaté v pracovné dni do 11:00 hodiny vybavíme ešte v ten istý deň.

Objednávky prijaté po tejto hodine budú spracované najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Uvedené neplatí v prípade, že bola vopred ohlásená dovolenka alebo iný dôvod pre nevybavenie objednávok. V takomto prípade bude zároveň oznámený dátum, kedy budú objednávky vybavené.

V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru (uvedené v objednávke) nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať telefonicky alebo mailom s návrhom riešenia.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

Možnosti doručenia tovaru

Objednávky odosielame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby GLS. Objednávky s hmotnosťou nad 1 kg sú automaticky odosielané kuriérskou spoločnosťou GLS bez ohľadu na zvolený spôsob prepravy. Cena prepravy sa pre kupujúceho nemení.  V prípade záujmu o odoslanie objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty a po presiahnutí limitu 1 kg je tento fakt potrebné uviesť do poznámky pri objednávaní tovaru alebo nás bezodkladne kontaktovať.

Viac na o možnostiach doručenia tovaru.

 

Osobný odber je možný po kontakte s predávajúcim na adrese: Seberíniho 1, Ružinov, 821 03 Bratislava.

 

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín e-mailom na adresu obchod@malujsi.sk, pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z.. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu: obchod@malujsi.sk alebo poštou na adresu: Malujsi.sk, Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť poškodený, používaný iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu  spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Reklamácia tovaru

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu www.malujsi.sk, pričom náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe, prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

 

RSO

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@malujsi.sk

 

Zasielanie noviniek prostredníctvom e-mailu

Každý zaregistrovaný zákazník je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, uveďte to hneď pri registrácii, resp. nás o tom informujte e-mailom na adrese info@malujsi.sk

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.malujsi.sk sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“.

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@malujsi.sk.
Obchodné podmienky sú platné od 1. Augusta 2016 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.